Produktionsvirksomheden dvt sparer lagerplads og ressourcer gennem lokal produktion fra 3D-print

Produktionsvirksomheden dvt fremstiller transport- og sorteringsanlæg til industrielle vaskerier. Med leveringen af disse anlæg afgiver virksomheden et løfte til deres kunder om, at reservedele leveres under hele anlæggets levetid. Det har medført, at virksomheden har måtte lagerføre titusindvis af specialud-viklede komponenter på fabrikken i Frederikssund.

Anvendelsen af 3D print kan spille en afgørende rolle for dvt, da komponenter i stedet for at ligge på lager nu produceres on-demand. Herigennem vil lager-kapaciteten kunne reduceres med 20 pct. Dette vil ikke kun have en positiv ef-fekt på bundlinjen, men også for virksomhedens klimaaftryk.

”Hvis man ser på bæredygtighed, er det jo helt basalt, at man ikke produce-rer ting der ikke bliver brugt. Reelt er der jo i dag flere hundrede kilo kompo-nenter, vi lægger på lager, som aldrig nogensinde kommer videre, og sådan vil jeg tro, at de fleste produktionsvirksomheder har det” udtaler adm. direk-tør Sten Græse og fortsætter: ”Med 3D print kan vi komme meget tættere på det magiske tal, nemlig at producere blot ét styk ad gangen”.

I fremtiden har Sten Græse store forventninger til anvendelsen af 3D print og spår, at teknologien vil kunne revolutionere hele forsyningskæden:”Om få år spår jeg faktisk, at vi helt holder op med at sende reservedele til fx Japan og USA og i stedet blot sender en e-mail med dokumentation. Tænk hvor meget unødvendig transport og CO2-udledning forbundet herved, som vi som sam-fund kunne skære væk, hvis alle virksomheder begyndte at tænke sådan. Det vil være revolutionerende for hele industrien."


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?


Kontakt Erhvervshus Midtjylland