Sikkerhedsvirksomheden PROTECT A/S anvender data fra eget cloudbaserede system til monitorering og vedligeholdelse af tågekanoner

Virksomheden PROTECT A/S producerer og sælger tågekanoner til sikring af værdigenstande og mennesker mod tyveri og røveri.

En tågekanon gør det på bare få sekunder umuligt at se noget i de sikrede lokaler, og gør det dermed umuligt at stjæle noget. Kunderne er alarminstallatører i hele verden.

PROTECT, som blev etableret i 2001, har de senere år været på en større digi-tal rejse. Omstillingen er gennemført trinvist, men kulminerede i 2016, hvor virksomheden kunne introducere det cloudbaserede system PROTECT Intel-liCloud.

Cloudsystemet overvåger eller monitorerer alle IntelliCloud-tilmeldte tågeka-noner, og giver brugerne et fuldt overblik over maskinernes tilstand og præcise placering. Dette gøres gennem indsamling af værdifulde data såsom væske- og batteriniveau samt maskinernes generelle tilstand. Når tågekanonen har behov for et servicebesøg, får alarminstallatørerne automatisk besked og kan udføre servicebesøget hos kunden uden dobbeltkørsel og spildtid.

Udover at løsningen skaber sikkerhed og tryghed hos brugerne, da brugerne ved, at deres system altid er fuldt serviceret og opdateret, så sparer alarmin-stallatørerne også tid og penge. Installatørerne behøver kun køre ud til kunden én gang og skal ikke tilbage, fordi de f.eks. mangler en reservedel. Herved spares ikke kun mandetimer, men også omkostninger og klimaaftryk fra trans-port.

Læs mere om PROTECT og IntelliCloud
Se animationsfilm om IntelliCloud


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?


Kontakt Erhvervshus Midtjylland