Weibel undgår unødvendig ophobning af varer gennem en IoT-baseret logistikløsning

Den nordsjællandske radarproducent Weibel Scientific anvender hundredvis af små skruer og møtrikker i deres produktionen. Virksomheden oplevede at der ofte opstod uoverensstemmelser mellem lagerbeholdning og brugen af disse, og investerede derfor i et IoT-baseret system, som automatisk registrerer, når en kasse med møtrikker, skruer eller andre småkomponenter er ved at være tom.

Gennem sensorvægte, der er monteret enten under hylder eller under de enkel-te kasser med komponenter, får Weibels leverandører automatisk besked, når der skal sendes en ny ladning. Tilmed har virksomheden implementeret en løsning, der gør det muligt at lave en bestilling med et enkelt tryk. Herigen-nem har Weibel reduceret omkostninger og CO2 aftryk fra fragt, da virksom-heden nu kun modtager varer en gang om ugen.

Gennem det digitale vareordresystem forebygger Weibel både varemangel og modsat også en unødvendig lagerophobning af produkter, der aldrig anvendes. Dette til gavn for både virksomhedens bundlinje og klimaet.

”Vi har oplevet en markant forbedring siden implementeringen af systemet. Gennem systemet undgår vi produktionsstop og sikrer, at varer bliver bestilt i tide og er på lager. Det giver os en mere stabil produktion” siger Stine Maria Ibing, supply chain manager hos Weibel Scientific.


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?


Kontakt Erhvervshus Midtjylland