Foto: Peter Ravnsborg


​Lægemiddellaboratorie strømlinede sin produktion

Støtten fra Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion betød, at Alphalyse kunne strømline processerne i sine tests af proteinindhold i lægemidler; til gavn for virksomheden, medarbejdere og kunder.

Alphalyse i Odense fik nys om Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion gennem sin flerårige kontakt med Væksthuset. Virksomhedens 15 akademiske medarbejdere tester proteinindhold i lægemidler til blandt andet diabetes og kræft. De måler, om det er de rigtige proteiner, hvor stor dosis proteiner samt omfanget af urenheder, som kan give bivirkninger.

Alphalyse fik 100.000 kroner i en potentialeafklaring.

Ejvind Mørtz, Ph.D. og COO i Alphalyse fortæller:

"Vi er jo alle akademikere her, så det, vi havde brug for, var en produktionsingeniør, der kunne kortlægge vores processer, finde flaskehalse samt anvise veje til at digitalisere og effektivisere. Det er simpelthen gået så godt. Vi har fået så meget ud af det, som vi slet ikke kunne have opnået af os selv."

Resultaterne er ifølge Ejvind Mørtz blevet tydeligt kortere gennemløbstider, fordi der ikke længere står enheder og venter i processen, samt en bedre udnyttelse af dyre testapparater, der er rift om.

"Noget, vi umiddelbart kunne ændre, var rækkefølgen af vores processer afhængig af de individuelle opgaver, så vi f.eks. ikke skal spørge kunderne til råds undervejs, men får afklaret alt, inden vi går i laboratoriet. Vi vil også sænke stressniveauet blandt medarbejdere, fordi de nu løfter i teams og ikke skal vente på hinanden. Endelig vil kunderne opleve færre fejl."

Alphalyse har eksisteret godt ti år og har oplevet en voldsom vækst. Virksomheden har de sidste fem år givet overskud, og omsætningen vokser med 20-30 procent årligt. Kunderne er medicin- og lægemiddelproducenter over hele verden.

"Vi behøver også fremadrettet store investeringer i både medarbejdere,  måleapparater og anden teknologi, og forløbet med Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion har vist, hvordan vi kommer videre på en rationel måde. Vi vil begynde at se på robotter, men vil i første omgang indføre en software, der kan hjælpe os med at styre produktionsprocessen bedre i de små serier, vi har", siger Ejvind Mørtz.

Læs mere om virksomheden Alphalyse her

Vil du vide mere om dine muligheder?

Så kontakt dit regionale Væksthus