Robotter har skærpet Ikadans konkurrenceevne

Ikadan råder over en avanceret maskinpark med robotter og computerovervågning. For os har det været et afgørende skridt for at være konkurrencedygtig, siger direktør Bjarne Kongsgaard.

Døgnet rundt og året rundt producerer Ikadan Plast A/S i Ikast mælkekasser og andre emballagesystemer til mejerier samt gulvsystemer til stalde, sports- og fritidssektoren. Siden sidst i 90erne har Ikadan løbende taget den nyeste teknologi i brug for at være konkurrencedygtig.

I dag råder Ikadan over en af markedets mest avancerede maskinparker, der fungerer fuldautomatisk med robotter og computerovervågning. Virksomheden har 20 ansatte. 13 indenfor lager, salg og administration og syv i produktionen i Ikast.

Det sikrer vores kunder en høj kvalitet og lave produktionsomkostninger, og det er nødvendigt, for at klare sig som produktionsvirksomhed på det globale marked”, siger direktør Bjarne Kongsgaard.

Den største gevinst er ifølge direktøren, at effektiviteten er højnet og omkostningerne mindsket.

Det betyder, at vi kan konkurrere og trods alt har bevaret arbejdspladser i produktionen. Hvis vi ikke havde taget robotter i brug, tror jeg, alle produktions-arbejdspladser var forsvundet, for så havde vi været nødt til at outsource til lavtlønslande”, vurderer Bjarne Kongsgaard.

Han betragter det som meget vigtigt, at der stadig er medarbejdere i produktionen på virksomheden.

Vores medarbejdere har en stor viden om støbeprocessen og vores forme. Det er vigtigt at opsamle den viden og holde den her i huset til udvikling af nye produkter, frem for at produktionsarbejdspladser sammen med vores viden sendes til lande med lave lønninger, som så udkonkurrerer os på vores egne idéer”.

Bjarne Kongsgaard husker tydeligt, da virksomheden fik sin første robot i 1997.

Det tog et par uger at få den til at fungere perfekt, men så kunne den køre alle ugens syv dage uden pause, hvor der ellers var fem medarbejdere på skift til at løse samme opgave. Oveni var der færre fejl. Effektiviteten blev fordoblet”.

I dag klarer i alt 16 robotter mange opgaver som udtagning, bearbejdning og pakning. Og flere er på vej.

Når man først er kommet ind i tankegangen og har fået øjnene op for, hvad robotterne kan, er der mange muligheder”, lyder Bjarne Kongsgaards erfaring.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Så kontakt dit regionale Væksthus