Få hjælp til effektiv digital omstilling

Sprint:Digital

- Din virksomheds vej til effektiv digital transformation

Sprint dig til digital transformation

Har din virksomhed ambitioner om at komme i gang med digitalisering eller styrke eksisterende tiltag? Har du brug for at vide, hvordan bestemte former for digitalisering og ny teknologi kan bruges til at nytænke virksomhedens produkter, services eller forretningsmodeller? Eller vil du have testet en konkret idé på jeres kunder?

Sprint:Digital er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og står overfor digitale forandringer.

Sprint:Digital giver klarhed om retning på blot fem dage

Designsprints er i flere år blevet anvendt hos Google Venture (GV), og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en hurtig og agil arbejdsmåde. Sprints virker, fordi de både er effektive og økonomisk fordelagtige. 

Kort sagt: Det er den hurtigste vej til afklaring og løsning.
Som deltager i Sprint:Digital vil du på med hjælp fra førende sprintkonsulenter få sat kurs mod en effektiv digital transformation. På et sprint, som strækker sig over fem sammenhængende dage, kan du få testet, om din virksomhed er på rette spor med de digitale skridt, I allerede har taget eller få identificeret den optimale digitaliseringsløsning for jer.

Allerede efter første sprint vil din virksomhed have modtaget kunde-/brugerverificeret feedback på jeres idé til
digital transformation. Det danner grundlag for at få yderligere hjælp til at komme i mål, enten gennem et nyt sprint eller med rådgivning fra en digital ekspert. 

Deltag i Sprint:Digital

For at deltage i Sprint:Digital skal du tilmelde din virksomhed på vores hjemmeside sprintdigital.dk, hvor du skal have følgende oplysninger parat: Virksomhed, udfordring eller idé og målgruppe. Din virksomhed skal forvente at afsætte tre til fem medarbejdere i en begrænset periode.

Hvad koster det?

Sprint:Digital er et offentligt støttet projekt, hvorfor vi har mulighed for at tilbyde dig, som er SMV, et forløb til en markant reduceret pris. Første sprint koster 25.000 kr. Andet sprint koster 15.000 kr. og tredje sprint 10.000 kr. Din virksomhed kan deltage i op til tre sprints. Første sprint inkluderer en scoping session med jeres sprintkonsulent. Du har også mulighed for at benytte dig af en ’voucher’, som giver dig gratis rådgivning hos en digital ekspert enten før eller efter et sprint. Derefter koster rådgivningssessioner 5.000 kr. 

Det får du gennem Sprint:Digital:

Et faciliteret sprintforløb på fem dage som indeholder:

 • Kortlægning af virksomhedens digitale muligheder
 • Udvikling af ideer og koncepter
 • Brugertest af virksomhedens idé for at sikre større træfsikkerhed med de digitale aktiviteter
 • Handlingsplan for virksomhedens digitaliseringsindsats
 • Gratis kupon på 25.000 kr. til brug af en digital ekspert
 • Praktisk erfaring med designsprint
 • Da tre virksomheder sprinter sammen, er der også mulighed for netværksarbejde

Næste sprint

Besøg sprintdigital.dk for nærmere information om, hvornår næste sprint finder sted.

Pris: 25.000 Kr. i deltagerbetaling +  Deltagelse af 3-5 medarbejdere i 5 dage. Samt afsætning af tid til scoping møde med faciltator og opfølgning.

Digitalisering – hvilke områder kan det være relevant at arbejde med via et sprint? 

Eksterne digitaliserings aktiviteter – det som kunderne ser/oplever:

 • Hjemmeside, Chatbot, e-commerce, nyhedsbrev
 • Social media, SEO
 • Virksomhedens produkter/services – evt. IOT produkter og VR
 • Selvbetjening, ordre- og leverings tracking, fakturering og opfølgning

Interne digitaliserings aktiviteter – det virksomheden kun ser/oplever:

 • CRM og Analytics
 • Procesoptimering og kvalitetssikring
 • Kommunikation- og videndeling, samarbejde, samskabelse
 • Filstyring og opbevaring, planlægning 
 • Produktions- og arbejdsprocesser

Hvordan ser et Sprint:Digital forløb ud?

Før

Scoping møde med en sprintkonsulent forud for selve sprintugen. Konsulenten hjælper med at vurdere
og klargøre den problematik eller udfordring, som I gerne vil arbejde med. I kan også få sparring fra en
digital ekspert, så I får en helt klar definition af jeres udfordring og dermed også få mest muligt udbytte af
et sprint.

Under

Selve sprintugen foregår sammen med to andre virksomheder. Sammen bliver I faciliteret igennem sprintprocessen. Som supportfunktion, vil I få tilknyttet en designstuderende, som vil assistere jeres sprintteam.
Et sprint løber over fem hele dage, med start mandag og slut fredag.

Efter

Efter et sprint får I hjælp til at forankre og implementere jeres initiativ eller udvikle nye initiativer. Det kan
ske enten ved et nyt sprint eller med hjælp fra vores eksperter inden for design og digitalisering. 

Download info om Sprint:Digital

Besøg sprintdigital.dk

Har du spørgsmål til Sprint:Digital?

 

Sidsel Winther 
Dansk Design Center
25518288  | swi@ddc.dk

Linda Hechmann Lagoni
D2i - Design to innovate
30786879 | linda@d2i.dk​

keyboard_arrow_up