Digital omstilling

Tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr. til digital omstilling i din virksomhed

Denne pulje åbner for ansøgninger 27. september kl. 9.00

Download wordskabelon til forberedelse af ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til rådgivning inden for digital omstilling eller e-handel


Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling? Her kan du ansøge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed.

Tilskuddet på 100.000 kr. er for dig, der har en idé om, at digitalisering kan hjælpe dig med at imødegå en udfordring eller gribe en mulighed og forbedre din virksomhed, men som har brug for en privat rådgiver til at komme i gang med eller gennemføre dit digitale projekt.

Dit projekt kan have en afklarende karakter, hvor du fx ønsker at identificere, hvilke løsninger der er relevante for at løse din konkrete udfordring eller identificerede potentiale og hvad business casen er ved at investere.

Du kan også få rådgivning til implementering og teknisk integration af ny teknologi, så du er sikker på at du indkøber præcist det som du har brug for og bedst muligt høster gevinsterne ved din digitale investering.


Eksempler på områder inden for digital omstilling/automatisering, der kan søges rådgivning til:

 • Forretningssystemer - ERP / MRP
 • Ledelse IT - MES/MIS
 • Produktionsoptimering - analyse og effektivisering af forsyningskæden
 • Internet of Things og cloud teknologi
 • Big Data / Business Intelligence - dataanvendelse
 • Systematisk kundebearbejdning - CRM
 • Robotteknologi inkl. software robotter - RPA
 • Kvalitet, måleudstyr og sensorik
 • Avanceret materialeteknologi inkl. 3Dprint
 • Digital sikkerhed

Siden efteråret 2019 har det været muligt at søge tilskud til rådgivning specifikt for at styrke virksomhedens digitale sikkerhed. Uanset størrelsen og typen af din virksomhed er det en god idé, at du indtænker it-sikkerhed i de daglige processer. Så længe din virksomhed gør brug af netbank, fakturerer, har et kundekartotek, sælger varer på nettet eller gemmer et dokument på computeren, vil sikkerhed være relevant.


Eksempler på projekter inden for digital sikkerhed, du kan søge tilskudsmidler til, er:

 

Få lagt en handlingsplan for dit arbejde med it-sikkerhed

Gennem tilskudspuljen kan du søge tilskud til at få lagt en handlingsplan for dit arbejde med it-sikkerhed. En handlingsplan kan blandt andet indebære, at virksomheden får styr på backupprocedurer, opdateringer af it-systemer og/eller klarere retningslinjer og procedurer i tilfælde af brud. 

Få en risikovurdering af din virksomhed 

En risikovurdering skaber et overblik over, hvor sårbar din virksomhed er for it-brud, og kan give en vurdering af, hvor virksomhedens sikkerhedsbehov er størst. En virksomhed hvis forretning bygger på digitale kundeinformationer, har fx et stort behov for it-sikkerhed. En risikovurdering kan være et vigtigt første skridt i kendskabet til disse elementer, så der i fremtiden kan implementeres konkrete sikkerhedstiltag. 

Få en sårbarhedsscanning og penetrationstest

Du kan få testet din virksomheds systemer med en sårbarhedsscanning eller en penetrationstest. En sårbarhedsscanning er en scanning af dine systemer, der leder efter kendte sårbarheder. Penetrationstests forsøger, med dit samtykke, at ’hacke’ virksomhedens systemer, så du får et indblik i potentielle fejl og mangler. Derved kan virksomheden sikres endnu bedre mod potentielle angreb. Dette er som udgangspunkt kun relevant, hvis virksomheden i forvejen har implementeret sikkerhedstiltag.

Styrk virksomhedens digitale sikkerhed med by-design løsninger 

Derudover kan der ydes rådgivning vedr. it-sikring af kerneydelser, herunder de såkaldte by-design løsninger, hvor sikkerheden bygges ind i nuværende løsninger. De kan eksempelvis være indbygning af it-sikkerhed i lønsystemer, mødebookingsystemer.


Læs hvad det kræver for at kunne søge tilskud på kr. 100.000 til privat rådgivning inden for digital omstilling

 • Dansk CVR-nr
 • 3-249 ansatte
 • Min 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regnskabsår
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner 
 • Tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af projektet
 • Projektet har digital og teknologisk nyhedsværdi for den enkelte virksomhed

Inden du ansøger, kan det være en god idé at orientere sig i de formelle krav til ansøgere i SMV:Digital. For mere information omkring ansøgningskrav, ansøgningsproces eller få svar på de mest stillede spørgsmål her.


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?

Kontakt dit Erhvervshus