Loading...

E-handel

Tilskud til privat rådgivning til udvikling af e-handel i din virksomhed

SMV:Digital tilbyder tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig med at udvikle din virksomheds e-handelskapacitet. Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 25.000 kr. eller 100.000 kr. Tilskuddet på 25.000 kr. kombineres med deltagelse på en workshop, der skal inspirere og hjælpe dig til at blive helt skarp på, hvor din virksomhed har brug for rådgivning, og hvem der er den rette rådgiver. 

Se workshops inden for e-handel

Læs hvad det kræver for at kunne søge tilskud i SMV:Digital

Søg tilskud


Et projekt kan have karakter af potentialeafklaring eller implementering: 

Potentialeafklaring

Et potentialeafklaringsforløb har til formål at hjælpe dig med at identificere indsatsområder i forhold til nuværende eller evt. ny e-handel, hvilke teknologier og processer der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at dit potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres med henblik på udvikling af e-handelsløsninger
 • Afklaring af relevant teknologi i forbindelse med e-handel
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for implementering af e-handelsløsninger
 • Forretningsudviklingsmuligheder
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny e-handelsteknologi*
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

*Med e-handelsteknologi menes der teknologier der understøtter og muliggør e-handel i virksomheden.

Implementering

Et implementeringsforløb har til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved investering i e-handel og/eller i tilknyttede teknologier, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at dit implementeringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny e-handels teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny e-handelsteknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi eller allerede eksisterende teknologier
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny e-handelsteknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Download wordskabelon til forberedelse af ansøgning

Uvildig privat rådgivning

For bedst at sikre at du får uvildig rådgivning, der har din virksomheds bedste i fokus, så skal tilskuddet, du får fra os, bruges på rådgivere i vores database.

Klik her for at gå til databasen for rådgivere 

Har du selv fundet en rådgiver, som du gerne vil benytte, men som ikke findes i vores database, så har rådgiveren mulighed for at blive optaget i databasen. 

Klik her for at blive optaget i databasen over rådgivere

For begge ordninger ydes der tilskud til rådgivning og uddannelse, ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner. Digital sikkerhed vil være en integreret del af rådgivningsforløbet. Derudover er det muligt at søge tilskud til rådgivning specifikt for at styrke virksomhedens digitale sikkerhed (se mere nederst på siden). 


Aktiviteter, der kan søges tilskud til

E-handel er pr. definition digital. Alligevel er der mange områder og arbejdsgange som de fleste med fordel vil kunne digitalisere.

Via data kan man automatisere store dele af den online markedsføring: Det handler blot om at udnytte de datakilder de fleste i forvejen har adgang til, og identificere hvor og hvordan yderligere data kan indhentes og bringes i spil.

I selve driften vil man også gennem dataanalyse og automatisering, kunne mindske omkostninger og fejl og dermed gøre webshoppen mere rentabel til gavn for virksomhedens bundlinje.

Der skal være tale om projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen i SMV:Digital.

Nogle af de områder, der kan søges tilskud til potentialeafklaring og implementering inden for e-handel kan være:

 • E-handelsplatform, webshop- og systemvalg, betalinger
 • Produktkonfiguration, chat og anden specialudvikling for e-handel
 • Besøgsdataanalyse, konverteringsoptimering, business intelligence
 • Kundegenkendelse, mersalg, dynamisk platform og prissætning
 • Online markedspladser, dropshipping, affiliate marketing
 • Systemintegration, ERP, PIM, lager og logistik
 • Datadreven markedsføring, søgemaskineoptimering (SEO/SEM), sociale medier, e-mail automation
 • Kanalstrategi, multichannel, omnichannel
 • Anvendelse af ny teknologi, automatiseret kundeservice, VR, AR 
 • Digital sikkerhed

Som noget nyt er det fra efteråret 2019 muligt at søge tilskud til rådgivning specifikt for at styrke virksomhedens digitale sikkerhed. Uanset størrelsen og typen af din virksomhed er det en god idé, at du indtænker it-sikkerhed i de daglige processer. Så længe din virksomhed gør brug af netbank, fakturerer, har et kundekartotek, sælger varer på nettet eller gemmer et dokument på computeren, vil sikkerhed være relevant.

Eksempler på projekter inden for digital sikkerhed, du kan søge tilskudsmidler til, er:

 

Få lagt en handlingsplan for dit arbejde med it-sikkerhed

Gennem tilskudspuljen kan du søge tilskud til at få lagt en handlingsplan for dit arbejde med it-sikkerhed. En handlingsplan kan blandt andet indebære, at virksomheden får styr på backupprocedurer, opdateringer af it-systemer og/eller klarere retningslinjer og procedurer i tilfælde af brud. 

Få en risikovurdering af din virksomhed 

En risikovurdering skaber et overblik over, hvor sårbar din virksomhed er for it-brud, og kan give en vurdering af, hvor virksomhedens sikkerhedsbehov er størst. En virksomhed hvis forretning bygger på digitale kundeinformationer, har fx et stort behov for it-sikkerhed. En risikovurdering kan være et vigtigt første skridt i kendskabet til disse elementer, så der i fremtiden kan implementeres konkrete sikkerhedstiltag. 

Få en sårbarhedsscanning og penetrationstest

Du kan få testet din virksomheds systemer med en sårbarhedsscanning eller en penetrationstest. En sårbarhedsscanning er en scanning af dine systemer, der leder efter kendte sårbarheder. Penetrationstests forsøger, med dit samtykke, at ’hacke’ virksomhedens systemer, så du får et indblik i potentielle fejl og mangler. Derved kan virksomheden sikres endnu bedre mod potentielle angreb. Dette er som udgangspunkt kun relevant, hvis virksomheden i forvejen har implementeret sikkerhedstiltag.

Styrk virksomhedens digitale sikkerhed med by-design løsninger 

Derudover kan der ydes rådgivning vedr. it-sikring af kerneydelser, herunder de såkaldte by-design løsninger, hvor sikkerheden bygges ind i nuværende løsninger. De kan eksempelvis være indbygning af it-sikkerhed i lønsystemer, mødebookingsystemer.


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?

Kontakt Erhvervshus Midtjylland

keyboard_arrow_up