E-handelscenter

Tilskudspuljen i 2018 til det lille e-handels forløb - deltagelse i workshop og tilskudsvocher på 25.000 kr. til privat rådgivning - er nu opbrugt, og det er derfor ikke længere muligt at ansøge puljen.


Det lille e-handelsforløb - deltagelse i workshop og tilskudsvoucher på 25.000 kr. til privat rådgivning

Hvis du er en lille virksomhed med dansk CVR-nr. og har 2-20 fuldtidsansatte, kan du ansøge om en workshop kombineret med en tilskudsvoucher på 25.000 kr. til indkøb af privat rådgivning. 

Det lille e-handelsforløb 

Det lille e-handelsforløb er en workshop kombineret med en tilskudsvoucher på 25.000 kr. til indkøb af privat rådgivning. Forløbet indledes med workshoppen. Formålet med forløbet er at inspirere og hjælpe dig til at blive skarp på, hvor i din virksomhed du har brug for privat rådgivning i forhold til at styrke dit online salg samt hjælpe dig til at identificere de rette rådgivere. Når du har været igennem workshoppen vil du kunne bruge tilskudsvoucheren på 25.000 kr. til at indkøbe den private rådgivning.

Du skal selv medfinansiere forløbet med 50 pct. (kr. 25.000) evt. i form af arbejdstimer. Arbejdstimer opgøres til faktisk timepris tillagt et overhead på 20%. 

I 2018 er der afsat en samlet tilskudspulje på 500.000 kr. til dette e-handelsforløb. Vær opmærksom på, at tilskudspuljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet.

Du kan se programmet for workshoppen her

Hvem kan søge

Her kan du se, hvilke kriterier din virksomhed skal opfylde for at søge om en tilskudsvoucher på 25.000 kr.:

  • Virksomheden skal have mere end 2 og mindre end 20 ansatte for at kunne deltage i forløbet og derudover have et dansk CVR-nummer
  • Virksomheden skal have afsat ressourcer til at implementere diverse e-handelsløsninger
  • Virksomheden skal have vækstambitioner og ønske om effektivisering af værdikæder
  • Virksomheden skal i forvejen som minimum have en hjemmeside, hvorigennem virksomheden indgår i dialog med sine kunder, f.eks. salg eller reservation af varer eller ydelser. Og der skal være et ønske om at forbedre eksisterende e-handelsløsning.

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra de spørgsmål, som du besvarer i ansøgningsskemaet. Scoringen af vurderingsparametrene er skønsmæssig.

Ansøgningsprocessen

Procedure for behandling af ansøgninger om samt tildeling af Voucher 25.000 kr. til e-handel

  1. Virksomheden indsender en ansøgning om tildeling af voucher via online formular
  2. Virksomheden modtager en kvittering for indsendelse af ansøgning
  3. Alle ansøgninger gemmes med en tidsstempling for at sikre at ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages
  4. Alle indkomne ansøgninger behandles af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som udarbejder en indstilling til Erhvervsstyrelsen om, hvilke virksomheder, der indstilles til en Voucher. Behandlingen af ansøgninger vil ske løbende, og indstillinger indsendes til styrelsen senest 3 hverdage efter modtagelse af ansøgning
  5. Erhvervsstyrelsen behandler indstillingen og udfærdiger tildelings- og afslagsskrivelser til virksomhederne. Skrivelserne fremsendes til UCL senest 5 hverdage efter modtagelse af indstilling
  6. UCL Udsender tildeling/afslag til virksomheden.

Såfremt antallet af ansøgninger til vouchers overstiger det antal der kan tildeles, meddeles den ansøgende virksomhed om at de er noteret på en liste af interesserede virksomheder, samt at deres ansøgning ikke vil blive behandlet førend der evt. på ny bliver muligt at tildele vouchers eller der forekommer afbud vedrørende allerede fordelte midler.

Uvildig privat rådgivning

De 25.000 kr., som du modtager i tilskud skal benyttes til at indkøbe uvildig privat rådgivning. Dette skal sikre, at du får den bedst mulige rådgivning i forhold til de udfordringer du står over for.

Rådgiveren må således hverken sælge hardware, teknologi og/eller digitale løsninger eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

De rådgiver som kan benyttes i programmet findes i en åben database her på hjemmesiden. Du kan tilgå databasen her.

På workshoppen vil du få en nærmere introduktion til rådgiverdatabasen.


Har du brug for vejledning?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

 

keyboard_arrow_up