Få hjælp til at håndtere urimelig konkurrence 

Håndhævelse af konkurrencesager

En stadig større del af den globale handel foregår online. En del af denne handel foregår igennem store globale platforme. Der kan være en risiko for, at danske små og mellemstore virksomheder bliver udsat for urimelig konkurrence, hvis dominerende aktører misbruger deres dominerende stilling.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fra 2019 – som en del af regeringens vækstplan – styrke håndhævelsen af potentielle konkurrencesager, hvor danske små og mellemstore virksomheder oplever, at de bliver presset i konkurrencen af store digitale virksomheder. Det kan fx være, hvis digitale platforme misbruger deres markedsmagt til at favorisere egne produkter på bekostning af danske små og mellemstore virksomheders produkter. 

Hvis du oplever potentielle overtrædelser af konkurrenceloven, kan du allerede i dag kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan enten kontakte en relevant medarbejder direkte, eller rette henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle nummer på tlf. 4171 5000 eller mail kfst@kfst.dk.

 

keyboard_arrow_up