E-handelscenter


Tilskud til privat rådgivning

Årets første tilskudspulje er nu lukket. En ny pulje vil åbne efter sommer 2019. Følg med her på siden hvor vi offentliggør åbningen af den nye pulje. 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om dine muligheder med SVM:Digital, kan du kontakte os på info@smvdigital.dk.


Tilskud til privat rådgivning

Her kan du ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at afklare din e-handel opsætning. Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering. Husk at vi stiller krav om egen medfinansiering.

Hvem kan søge?

Ansøgningsprocessen

Tildelingskriterier

Tilsagn

Potentialeafklaring

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe dig med at identificere indsatsområder i forhold til nuværende eller evt. ny e-handel, hvilke teknologier og processer der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at dit potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres med henblik på udvikling af e-handelsløsninger
 • Afklaring af relevant teknologi i forbindelse med e-handel
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for implementering af e-handelsløsninger
 • Forretningsudviklingsmuligheder
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny e-handelsteknologi*
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

*Med e-handelsteknologi menes der teknologier der understøtter og muliggør e-handel i virksomheden

Søg rådgiver til dit projekt

Tom wordskabelon til brug for forberedelse

 

Implementering

Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved investering i e-handel og/eller i tilknyttede teknologier, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at dit implementeringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny e-handels teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny e-handelsteknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi eller allerede eksisterende teknologier
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny e-handelsteknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Søg rådgiver til dit projekt

Tom wordskabelon til brug for forberedelse

 

 

Uvildig privat rådgivning

For bedst at sikre at du får uvildig rådgivning, der har din virksomheds bedste i fokus, så skal tilskuddet, du får fra os, bruges på rådgivere i vores database. Du kan tilgå databasen her. Har du selv fundet en rådgiver, som du gerne vil benytte, men som ikke findes i vores database, så har rådgiveren mulighed for at blive optaget i databasen her. Har du spørgsmål til dette, så kontakt os her

For begge ordninger ydes der tilskud til rådgivning og uddannelse, ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.

Aktiviteter, der kan søges tilskud til

E-handel er pr. definition digital. Alligevel er der mange områder og arbejdsgange som de fleste med fordel vil kunne digitalisere.

Via data kan man automatisere store dele af den online markedsføring: Det handler blot om at udnytte de datakilder de fleste i forvejen har adgang til, og identificere hvor og hvordan yderligere data kan indhentes og bringes i spil.

I selve driften vil man også gennem dataanalyse og automatisering, kunne mindske omkostninger og fejl og dermed gøre webshoppen mere rentabel til gavn for virksomhedens bundlinje.

Der skal være tale om projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen i SMV:Digital.

Nogle af de områder, der kan søges tilskud til potentialeafklaring og implementering inden for e-handel kan være:

Systemvalg

Det er vigtigt at vælge den rigtige platform til e-handel. Systemvalget afhænger bl.a. af hvilke krav der er til funktionalitet og integration med andre systemer som fx ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Custom Relationship Management), POS (Point of Sale), lager, logistik, økonomi osv.

Kunderejsen

Med et rådgivningsforløb kan du få viden om, hvor og hvordan kunden skal påvirkes med hvilke tilbud og muligheder baseret på tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger. Gennem brug af trafikdata fra en eller flere kilder, kan man målrette budskabet til den enkelte kunde og fx anvende dynamisk prissætning i nyhedsmails eller sociale medier mv.

Marketing automation

Marketing automation dækker alt fra simpelt e-mail flow til komplekse løsninger på baggrund af data i forbindelse med tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger. Også her kan dynamisk prissætning indgå som en naturlig overvejelse.

Affiliate marketing og salg via platforme

Produkt feed fra dit CMS kan fx anvendes  i forbindelse med affiliate marketing, fx som salg via Google Shopping og i forbindelse med salg på platforme som fx Amazon mfl.

Social medie strategi

Rådgivning om social mediestrategi, skal være med til at sikre, at du henvender dig på de rette kanaler med de rigtige budskaber til de rette personer. Gennem analyse af data, målgrupper og rådgivning om kanalvalg vil du få bedre udbytte af din indsats på sociale medier.

Konverteringsoptimering

Rådgivning om konverteringsoptimering kan for alvor være med til at flytte på din bundlinje. Opsætning af de rette KPI mål og analyse af trafik via test af markedsføringskanaler, købsflow, layout, tekster mv. bl.a. via splittest.

System integrationer

Ved at få alle it-systemer til at spille sammen, undgår du ikke bare at spilde tiden ved at indtaste allerede registrerede oplysninger, du undgår også de fejl som utvivlsomt vil forekomme. Et rådgivningsforløb kan være med til at afklare, hvilke muligheder du har for at integrere eksisterende systemer, og hvilke gevinster du kan have hvis du udskifter et eller flere systemer.

Produkt konfiguration

For virksomheder der specialfremstiller produkter efter købers ønske. Der kan enten være tale om en simpel tilbudskonfigurator, eller en konfigurator, som er integreret med virksomhedens øvrige systemer, så man kan danne produktionsdata eller anden relevant data direkte i købssituationen.

Lager og logistik

Digitalisering af lager og logistikområdet behøver ikke kun være indførsel af robotteknologi. For de fleste webshops fylder lager og logistik ikke kun fysisk. Et rådgivningsforløb hvor lagerstyring og plukke / pakke processen optimeres fx via digitale hjælpeværktøjer kan være med til at nedbringe den tid det bruges på hver enkelt ekspedition.

Dropshipping

I nogle brancher er dropshipping almindelig standard. Her kan du evt. have behov for rådgivning om mere komplekse løsninger, fx hvor der indgår flere forskellige leverandører af samme produkt, og hvor det endelige valg af leverandør skal ske ud fra et eller flere parametre.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om dine muligheder med SVM:Digital, kan du kontakte os på info@smvdigital.dk.

keyboard_arrow_up