Brug digitalisering til at genstarte din eksport

Tilskud til privat rådgivning målrettet eksport i din virksomhed 

Denne pulje åbner for ansøgninger 5. november

Har du ambitioner om at opstarte eller styrke din virksomheds eksport med salg via digitale kanaler til udenlandske virksomheder og forbrugere?  I SMV:Digital kan du nu søge om et tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning, der kan hjælpe dig med at realisere dine ambitioner om salg via egen webshop eller øvrige digitale platforme til udlandet. I tilknytning til dit rådgivningstilskud kan du deltage på en workshop, der skal inspirere og hjælpe dig til at blive helt skarp på, hvor din virksomhed har brug for rådgivning, og hvem der er den rette rådgiver.



Tilskuddet på 50.000 kr. er for dig, der har en ambition om at opstarte eller udvikle din virksomheds eksport gennem anvendelse af ny software eller teknologiske løsninger. Din virksomhed skal have 2-49 ansatte for at kunne søge denne voucher. 

Du forventes ikke at have et færdigt formuleret digitalt projekt, men har måske identificeret et eller flere områder, hvor du har brug for hjælp og ekspertrådgivning til at afdække dine udfordringer, behov og muligheder for at indfri dit eksportpotentiale.

Voucheren kan fx anvendes til potentialeafklaring. Det kan fx være afklaring af hvilken platform, der er relevant for eksport til din pågældende målgruppe, og hvad det indebærer af systemer i virksomheden i forhold til fx ordrestyring, lagerstyring, logistik mv., samt hvad business casen er ved at investere i nye løsninger, der kan understøtte din eksport.

Dit projekt kan også fokusere på implementering, hvor din virksomhed får rådgivning og hjælp til at anvende og udnytte mulighederne i ny teknologi eller software, som du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojektet.            


Eksempler på områder inden for eksport, der kan søges rådgivning til:

 • E-handelsplatform, webshop- og systemvalg, betalinger
 • Systemintegration, ERP, PIM, lager og logistik
 • Business intelligence, øget trafik, konverteringsoptimering
 • Online markedspladser, digitale salgsværktøjer, dropshipping
 • Produktkonfiguration eller anden specialudvikling for e-handel. 

Formålet med voucheren er at styrke din virksomheds tekniske/digitale kapacitet til at eksportere via salg på digitale kanaler, hvorfor din virksomheds projekt og rådgivningen skal have primært fokus på dette. Som led heri kan der ydes tilskud til rådgivning om eventuelle forretningsmæssige aspekter i tilknytning til dit digitale projekt, fx ifm. udarbejdelse af en business case for investering i teknologi der kan muliggøre eller styrke din virksomheds e-eksport. 

For eksportrådgivning til fx markeds- eller konkurrentanalyser på specifikke markeder eller hjælp til onboarding på udenlandske online markedspladser, kan vi henvise til Trade Council i Udenrigsministeriet eller andre private rådgivere. Denne rådgivning er ikke tilskudsberettiget i SMV:Digital.


Læs hvad det kræver for at kunne søge tilskud på kr. 50.000 til privat rådgivning om eksport

Får du et tilskud på 50.000 kr. kan dette kombineres med deltagelse på en workshop i dit lokale erhvervshusområde. Workshoppen skal inspirere og hjælpe dig til at blive helt skarp på, hvor din virksomhed har brug for rådgivning, og hvem der er den rette rådgiver

Indhold på en workshop

 • Fagligt indlæg med introduktion til centrale elementer i eksport
 • Inspiration via virksomhedscases
 • Hjælp til afklaring og prioritering af konkrete indsatsområder, hvor en rådgiver kan hjælpe  
 • Hjælp til hvordan du matcher med den rette rådgiver
 • Oplæg fra Udenrigsministeriet om eksportmuligheder via online markedspladser 
 • Dansk CVR-nummer
 • 2-49 ansatte
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Projektet skal bidrage til at realisere virksomhedens vækstambitioner
 • Ledelsesmæssig forankring og økonomisk råderum til at foretage efterfølgende investering
 • Digital eller teknologisk nyhedsværdi for virksomheden
 • Projektet skal kunne skabe en forventet forbedring af virksomhedens eksportsituation. 

Inden du ansøger, kan det være en god idé at orientere sig i de formelle krav til ansøgere i SMV:Digital.
Læs mere om ansøgningskrav, ansøgningsproces eller få svar på mest stillede spørgsmål i vores ansøgningsguide her
 


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus