Facebook Pixel Code
Loading...

Brug data til ressourceoptimering og vedligeholdelse

Tilskud til privat rådgivning om brug data til ressourceoptimering i produktion og services

Der er nu lukket for ansøgninger til den grønne tilskudspulje. Har din virksomhed et grønt projekt kan du stadig søge puljen for 25.000 kr. til privat rådgivning, som åbner for ansøgninger d. 9. marts.

Den grønne tilskudspulje vender tilbage i efteråret 2020.

Få hjælp til indsamling og strukturering af dine data og brug den skabte viden og overblik til at optimere dit råvare-/materialeforbrug og din produktion. Der kan fx skabes overblik gennem ”Business intelligence”-modeller eller opsættes automatiske processer, der udløses på baggrund af dataindsamlinger. Derudover kan opsamlede miljø- og energidata fx bruges som dokumentation og som middel til at øge kundernes betalingsvillighed for grønnere produkter og services. Det gavner både din virksomheds bundlinje og kan give en grønnere profil. Derudover åbner sensorer i produkter forretningsmuligheder inden for vedligeholdelse af dine produkter (product-as-a-service-modeller), mens fx 3D print muliggør hurtig og omkostningseffektiv levering af reservedele.

Download flyer om grøn digital omstilling her

Eksempler på områder, der kan søges rådgivning til:

 • Brug af måleudstyr og sensorik til indsamling af data
 • Automatisering på baggrund af data
 • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbruget eller i ved-ligeholdelses- og serviceopgaver
 • Visualisering af data gennem fx ”business intelligence”-modeller
 • Anvendelse af 3D print, kunstig intelligens, mv.

Læs hvad det kræver for at kunne søge tilskud på kr. 25.000 til grøn digital omstilling

Når du ansøger om en tilskudsvoucher på 25.000 kr., skal du vælge hvilken af de to tematiserede workshops, du ønsker at deltage i. 

Du kan kun deltage i workshoppen, såfremt du har fået godkendt din ansøgning, og deltagelse i workshoppen er en forudsætning for at kunne gøre brug af tilskudsvoucheren på 25.000 kr. Når du har været igennem workshoppen, kan du bruge tilskudsvoucheren på 25.000 kr. til at købe privat rådgivning. Du kan kun deltage i én workshop. 

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og du ansøger om tilskud kombineret med workshop her.

Download wordskabelon til forberedelse af ansøgning

Tildelingskriterier for workshop og tilskudsvoucher på 25.000 kr.

 • Dansk CVR nummner
 • 2-249 ansatte
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Virksomhedsbeskrivelse
 • Virksomhedens vækstambitioner
 • Projektbeskrivelse og motivation for deltagelse
 • Ledelsesmæssig forankring og økonomisk råderum til at foretage efterfølgende investering
 • Digital eller teknologisk nyhedsværdi for virksomheden.
 • Virksomhedens forventninger til rådgivning
 • Projektets bidrag til grøn omstilling i virksomheden

Virksomheder får styrket deres konkurrenceevne

Her kan du læse om spændende virksomheder, der har styrket deres grønne profil.
 

Sikkerhedsvirksomheden PROTECT A/S anvender data fra sit eget cloudbaserede system til kunders monitorering og vedligeholdelse af tågekanoner. Herved reduceres omkostninger og klimaaftryk fra transport

Virksomheden PROTECT A/S producerer og sælger tågekanoner til sikring af værdigenstande og mennesker mod tyveri og røveri. En tågekanon gør det på bare få sekunder umuligt at se noget i de sikrede lokaler, og gør det dermed umuligt at stjæle noget. Kunderne er alarminstallatører i hele verden.

PROTECT, som blev etableret i 2001, har de senere år været på en større digital rejse. Omstillingen er gennemført trinvist, men kulminerede i 2016, hvor virksomheden kunne introducere det cloudbaserede system PROTECT IntelliCloud.

Cloudsystemet overvåger eller monitorerer alle IntelliCloud-tilmeldte tågekanoner, og giver brugerne et fuldt overblik over maskinernes tilstand og præcise placering. Dette gøres gennem indsamling af værdifulde data såsom væske- og batteriniveau samt maskinernes generelle tilstand. Når tågekanonen har behov for et servicebesøg, får alarminstallatørerne automatisk besked og kan udføre servicebesøget hos kunden uden dobbeltkørsel og spildtid.

Udover at løsningen skaber sikkerhed og tryghed hos brugerne, da brugerne ved, at deres system altid er fuldt serviceret og opdateret, så sparer alarminstallatørerne også tid og penge. Installatørerne behøver kun køre ud til kunden én gang og skal ikke tilbage, fordi de f.eks. mangler en reservedel. Herved spares ikke kun mandetimer, men også omkostninger og klimaaftryk fra transport.

Læs mere om PROTECT og IntelliCloud

Se animationsfilm om IntelliCloud
 

Produktionsvirksomheden dvt sparer lagerplads og ressourcer gennem lokal produktion fra 3D-print 

Produktionsvirksomheden dvt fremstiller transport- og sorteringsanlæg til industrielle vaskerier. Med leveringen af disse anlæg afgiver virksomheden et løfte til deres kunder om, at reservedele leveres under hele anlæggets levetid. Det har medført, at virksomheden har måtte lagerføre titusindvis af specialudviklede komponenter på fabrikken i Frederikssund.

Anvendelsen af 3D print kan spille en afgørende rolle for dvt, da komponenter i stedet for at ligge på lager nu produceres on-demand. Herigennem vil lagerkapaciteten kunne reduceres med 20 pct. Dette vil ikke kun have en positiv effekt på bundlinjen, men også for virksomhedens klimaaftryk.

”Hvis man ser på bæredygtighed, er det jo helt basalt, at man ikke producerer ting der ikke bliver brugt. Reelt er der jo i dag flere hundrede kilo komponenter, vi lægger på lager, som aldrig nogensinde kommer videre, og sådan vil jeg tro, at de fleste produktionsvirksomheder har det” udtaler adm. direktør Sten Græse og fortsætter: ”Med 3D print kan vi komme meget tættere på det magiske tal, nemlig at producere blot ét styk ad gangen”.

I fremtiden har Sten Græse store forventninger til anvendelsen af 3D print og spår, at teknologien vil kunne revolutionere hele forsyningskæden: ”Om få år spår jeg faktisk, at vi helt holder op med at sende reservedele til fx Japan og USA og i stedet blot sender en e-mail med dokumentation. Tænk hvor meget unødvendig transport og CO2-udledning forbundet herved, som vi som samfund kunne skære væk, hvis alle virksomheder begyndte at tænke sådan. Det vil være revolutionerende for hele industrien."


Workshop og tilskudsvoucher på 25.000 kr. til rådgivning inden for grøn digital omstilling

I SMV:Digital kan du ansøge om tilskud på 25.000 kr. til privat rådgivning inden for grøn digital omstilling. Får du tilskud på 25.000 kr., kombineres dette med deltagelse på en workshop om enten grøn e-handel eller ressourceoptimering i produktionen.Workshoppen skal inspirere og hjælpe dig til at blive helt skarp på dit projekt.

Indhold på en workshop

 • Masterclass-oplæg med introduktion til centrale begreber inden for temaet
 • Inspiration via virksomhedscases
 • Sparring med ligesindede virksomheder
 • Hjælp til afklaring og prioritering af konkrete indsatsområder, hvor en rådgiver kan hjælpe  
 • Hjælp til at finde relevant rådgiver

Workshopsne vil blive afholdt forskellige steder i landet

 • TBA

Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up