Sådan har andre styrket deres grønne og digitale omstilling

Find inspiration her

Sensorteknologi kan spare ressourcer i produktionen

Se case filmen om hvordan Jordbærgården gennem sensorteknologi har optimeret vandforbruget i dyrkningen af jordbær og samtidig har skabt en mere stabil produktion.

Johnny Hansen, Ejer af Jordbærgården


Ny funktion i CRM-system tilrettelægger og optimerer kørsel 

Se case filmen om hvordan en ny funktion i CRM-systemet tilrettelægger kørsel hos Agrocura Finans & Råvarer A/S og reducerer CO2-udledningen med 40%.

Rasmus Havn, medarbejder i Agrocura


Sikkerhedsvirksomheden PROTECT A/S anvender data fra eget cloudba-serede system til monitorering og vedligeholdelse af tågekanoner

Virksomheden PROTECT A/S producerer og sælger tågekanoner til sikring af værdigenstande og mennesker mod tyveri og røveri. En tågekanon gør det på bare få sekunder umuligt at se noget i de sikrede lokaler, og gør det dermed umuligt at stjæle noget. Kunderne er alarminstallatører i hele verden.

PROTECT, som blev etableret i 2001, har de senere år været på en større digi-tal rejse. Omstillingen er gennemført trinvist, men kulminerede i 2016, hvor virksomheden kunne introducere det cloudbaserede system PROTECT Intel-liCloud.

Cloudsystemet overvåger eller monitorerer alle IntelliCloud-tilmeldte tågeka-noner, og giver brugerne et fuldt overblik over maskinernes tilstand og præcise placering. Dette gøres gennem indsamling af værdifulde data såsom væske- og batteriniveau samt maskinernes generelle tilstand. Når tågekanonen har behov for et servicebesøg, får alarminstallatørerne automatisk besked og kan udføre servicebesøget hos kunden uden dobbeltkørsel og spildtid.

Udover at løsningen skaber sikkerhed og tryghed hos brugerne, da brugerne ved, at deres system altid er fuldt serviceret og opdateret, så sparer alarmin-stallatørerne også tid og penge. Installatørerne behøver kun køre ud til kunden én gang og skal ikke tilbage, fordi de f.eks. mangler en reservedel. Herved spares ikke kun mandetimer, men også omkostninger og klimaaftryk fra trans-port.

Læs mere om PROTECT og IntelliCloud
Se animationsfilm om IntelliCloud


Produktionsvirksomheden dvt sparer lagerplads og ressourcer gennem lokal produktion fra 3D-print

Produktionsvirksomheden dvt fremstiller transport- og sorteringsanlæg til in-dustrielle vaskerier. Med leveringen af disse anlæg afgiver virksomheden et løfte til deres kunder om, at reservedele leveres under hele anlæggets levetid. Det har medført, at virksomheden har måtte lagerføre titusindvis af specialud-viklede komponenter på fabrikken i Frederikssund.

Anvendelsen af 3D print kan spille en afgørende rolle for dvt, da komponenter i stedet for at ligge på lager nu produceres on-demand. Herigennem vil lager-kapaciteten kunne reduceres med 20 pct. Dette vil ikke kun have en positiv ef-fekt på bundlinjen, men også for virksomhedens klimaaftryk.

”Hvis man ser på bæredygtighed, er det jo helt basalt, at man ikke produce-rer ting der ikke bliver brugt. Reelt er der jo i dag flere hundrede kilo kompo-nenter, vi lægger på lager, som aldrig nogensinde kommer videre, og sådan vil jeg tro, at de fleste produktionsvirksomheder har det” udtaler adm. direk-tør Sten Græse og fortsætter: ”Med 3D print kan vi komme meget tættere på det magiske tal, nemlig at producere blot ét styk ad gangen”.

I fremtiden har Sten Græse store forventninger til anvendelsen af 3D print og spår, at teknologien vil kunne revolutionere hele forsyningskæden:”Om få år spår jeg faktisk, at vi helt holder op med at sende reservedele til fx Japan og USA og i stedet blot sender en e-mail med dokumentation. Tænk hvor meget unødvendig transport og CO2-udledning forbundet herved, som vi som sam-fund kunne skære væk, hvis alle virksomheder begyndte at tænke sådan. Det vil være revolutionerende for hele industrien."


Møbelforhandler Jacobsen Plus bruger virtual reality til at hjælpe kunden til at træffe det rigtige valg

Den familieejede møbelforhandler Jacobsen Plus® driver en designbutik i Horsens samt webshoppen www.jacobsenplus.dk. Virksomheden har udviklet et virtuelt showroom, som giver kunderne mulighed for at vandre rundt i den 2000 m2 store butik, mens de sidder hjemme i lænestolen. Det fungerer på den måde, at kunderne tilgår en hjemmeside via en smartphone, som indsættes i et par VR-briller, hvorefter kunden kan gå rundt butikken via fikserings-punkter, der aktiveres ved at fokusere på dem med øjnene.

”Virtual reality giver kunden en fysisk oplevelse i købsprocessen” udtaler Morten Gram Jensen, ansvarlig for virksomhedens webshop. ”Det, at vi kan tilbyde kunderne at vandre rundt i vores showroom hjemme fra lænestolen, giver en tryghed. Herigennem ved kunden, at vi rent faktisk eksisterer, men det eliminerer også de fejlkøb, hvor man ikke fik afstemt farve og størrelse”.

For de fleste webshops er fragt en stor omkostning og samtidig et område der efterlader et stort klimaaftryk. ”Gennem virtual reality bliver kunden bedre guidet til at vælge det rigtige produkt. Dette mindsker fejlkøb, og vi som virk-somhed undgår at sende en bil med to mand, papkasser, paller, indpakning og brændstof frem og tilbage for ingen verdens nytte” udtaler Morten Gram Jen-sen.

Se Jacobsen Plus® virtuelle showroom og læs mere om projektet her


Weibel undgår unødvendig ophobning af varer gennem en IoT-baseret lo-gistikløsning, der automatisk giver virksomhedens leverandører besked, når lageret skal opfyldes

Den nordsjællandske radarproducent Weibel Scientific anvender hundredvis af små skruer og møtrikker i deres produktionen. Virksomheden oplevede at der ofte opstod uoverensstemmelser mellem lagerbeholdning og brugen af disse, og investerede derfor i et IoT-baseret system, som automatisk registrerer, når en kasse med mø¬trikker, skruer eller andre småkomponenter er ved at være tom.

Gennem sensorvægte, der er monteret enten under hylder eller under de enkel-te kasser med komponenter, får Weibels leverandører automatisk besked, når der skal sendes en ny ladning. Tilmed har virksomheden implementeret en løsning, der gør det muligt at lave en bestilling med et enkelt tryk. Herigen-nem har Weibel reduceret omkostninger og CO2 aftryk fra fragt, da virksom-heden nu kun modtager varer en gang om ugen.

Gennem det digitale vareordresystem forebygger Weibel både varemangel og modsat også en unødvendig lagerophobning af produkter, der aldrig anvendes. Dette til gavn for både virksomhedens bundlinje og klimaet.

”Vi har oplevet en markant forbedring siden implementeringen af systemet. Gennem systemet undgår vi produktionsstop og sikrer, at varer bliver bestilt i tide og er på lager. Det giver os en mere stabil produktion” siger Stine Maria Ibing, supply chain manager hos Weibel Scientific.


Vil du vide mere om dine muligheder i SMV:Digital?

Kontakt Erhvervshus Midtjylland