Opret rådgiver CV

Opret dig på listen over godkendte rådgivere

Er du privat rådgiver og ønsker du at ansøge om optagelse på listen over godkendte rådgivere, der kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital, skal du indtaste dit CV her.

Opret dit CV her

CV’et er personligt og kompetencer, erfaringer og referencer skal være knyttet til den enkelte rådgiver. Man kan ikke oprette et CV for et samlet rådgiverhus, GTS Institut eller anden sammenslutning.

For at blive optaget, skal der oprettes et relevant CV med oplysninger om kompetencer og erfaringer inden for e-handel, digitalisering og automatisering. Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen.

Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database, som er etableret for at gøre det brugervenligt for virksomhederne at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret CV’et er, jo bedre muligheder er der for at finde en rådgiver med de rette kompetencer.

Vi opfordrer til, at I uddyber jeres kompetencer, specialer og referencer, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis CV’et bliver for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for SMV:Digital at vurdere de indsendte CV’er.

Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Når du er godkendt, modtager du en adgangskode, som skal benyttes, hvis du vil opdatere dit CV. Login på dit CV foretages her.

Uvildighed

Uvildighedsprincippet skal sikre, at virksomheden kan have tillid til, at den gennem loyal og kvalificeret rådgivning anvises de løsninger på markedet, som bedst tilgodeser dens konkrete behov.

Uvildighed indebærer, at rådgiveren skal tilstræbe objektivitet i sin rådgivning af virksomheden. Ved afklaringsprojekter skal rådgiveren præsentere virksomheden for flere relevante løsninger. Rådgiveren må ikke fremhæve én løsning frem for andre, med mindre dette er sagligt begrundet i virksomhedens konkrete behov.

Hvis rådgiveren på ovenstående grundlag anviser en løsning, der udbydes af rådgiveren selv, rådgiverens samarbejdspartnere, eller hvis rådgiveren på anden vis har interesse i virksomhedens valg af en anvist løsning, skal rådgiveren udtrykkeligt oplyse virksomheden herom.

Digital sikkerhed

Som konsulent er du forpligtet til at tage en drøftelse med virksomhederne om vigtigheden af digital sikkerhed generelt samt gøre opmærksom på eventuelle foranstaltninger, som virksomhederne bør implementere som en led i deres digitale omstillingsprojekter eller ved identificering af konkrete sikkerhedsrisici.

Download kort guide om digital sikkerhed

Rediger dit CV her


Vil du vide mere om at være rådgiver i SMV:Digital?

Kontakt dit Erhvervshus