Facebook Pixel Code
Loading...

Krav om egen medfinansiering

Egen medfinansiering

Inden du ansøger om tilskud til indkøb af privat rådgivning i forbindelse med et potentialeafklarings – eller implementeringsprojekt, så skal du være opmærksom på at vi stiller krav om egen medfinansiering. Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.

Du skal medfinansiere projektet med 50% Hvis du ønsker det fulde tilskudsbeløb på kr. 100.000 udbetalt, skal du også selv medfinansiere kr. 100.000.

Beregningsgrundlaget for timelønnen er medarbejderens bruttoårsløn divideret med 1613 timer tillagt 20 pct. i overhead. Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte udgifter til pension, egen betalt pension (hvis den indgår i grundlønnen) og er ferieberettiget, ATP og overens-komstmæssige tillæg.

Er du i tvivl om kravene for egen medfinansiering?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

 

keyboard_arrow_up