Facebook Pixel Code
Loading...

Hvem kan søge?

Her kan du se, hvilke kriterier din virksomhed skal opfylde for at søge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr.:

  • ​Er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV-status)
  • Har minimum 5 fuldtidsansatte og har dansk CVR-nr
  • Afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i jeres virksomhed
  • Har vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres produktivitet

For at ansøge om tilskud til ét af de to forløb under digital omstilling eller E-handel, skal du være en lille eller mellemstor virksomhed og have et dansk CVR-nr. med minimum 5 fuldtidsansatte og maximalt 249 ansatte, en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid).

Der skal være tale om projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen i SMV:Digital.

Vilkår for modtagelse af tilskud

Krav om de minimis-erklæring
Tilskuddet gives i henhold til statsstøttereglerne under Europa Kommissionens de minimis-forordning (EU) Nr. 1407/2013. Du kan se Europa Kommissionens de minimis-forordning her.

Da tilskuddet gives under de minis-forordningen, skal tilskudsmodtager vedsende en de minimis erklæring, hvori det fremgår at virksomheden ikke har modtaget statsstøtte der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår.

Krav om evaluering
Da Erhvervsstyrelsen hele tiden ønsker at forbedre tilskudsindsatsen, vil der løbende blive evalueret på virksomhedernes oplevelser af programmet. Tilskudsmodtager forpligtiger sig derfor til at besvare en opsamlende evaluering der modtages op til 2 år efter projektets afslutning, ligesom tilskudsmodtager ved projektets afslutning forpligtiger sig til at indsende en afrapportering af projektforløbet.

Er du i tvivl, om jeres virksomhed opfylder betingelserne?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

 

keyboard_arrow_up