Tildelingskriterier

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere dine svar i skemaet, ud fra følgende tre tildelingskriterier:

1. Vækstambitioner

Dette tildelingskriterie omhandler de forventninger og ambitioner, du har for at styrke din virksomhed gennem forbedret produktivitet. Derudover hvilke tanker, du har gjort dig om, hvad ny teknologi kan give af gevinst for din forretning, konkurrenceevne eller andet.

2. Forankring af projektet

Her vil du blive vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed. Her kigges der på, om der er ledelsesmæssigt engagement til at indføre mere avanceret teknologi, samt om der er økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi. Endvidere tæller det med, hvad du tidligere har gjort for at overkomme dine udfordringer. Ved ansøgning om et implementeringsprojekt indgår den beskrevne business case i den samlede vurdering. 

3. Digitalt og teknologisk niveau

Her vurderes det, om det påtænkte projekt er teknisk udfordrende, og om projektet er rettet mod en enkel proces, eller det har betydning for flere dele i omstillingsprocessen. Herudover vurderes det på hvilket niveau af digitalisering/automatisering virksomheden er på i dag.

 

For hvert af de tre tildelingskriterier findes der underlæggende vurderingsparametre, som din ansøgning bliver scoret på baggrund af. Vurderingsparametrene er de spørgsmål, du besvarer i ansøgningsskemaet. Scoringen af vurderingsparametrene er skønsmæssig.

Din ansøgning skal score mindst 2 eller derover på samtlige vurderingsparametre under ”Vækstambitioner” og ”Forankring af projektet” samt enten 1 eller 2 på ”Digitalt og teknologisk niveau”, for at blive indstillet til et tilsagn.

keyboard_arrow_up