Facebook Pixel Code
Loading...

Tildelingskriterier

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere dine svar i skemaet, ud fra følgende tre tildelingskriterier:

1. Vækstambitioner

Her vil vurderingen tage udgangspunkt i, at du har gjort dig overvejelser omkring din virksomheds vækstambitioner og tilhørende udfordringer, samt hvordan du forventer, at projektet kan bidrage til at løse disse udfordringer.

2. Forankring af projektet

Her vil du blive vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed. Her kigges der på, om der er ledelsesmæssigt engagement til at indføre mere avanceret teknologi, samt om der er økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi. Endvidere tæller det med, hvad du tidligere har gjort for at overkomme dine udfordringer. Ved ansøgning om et implementeringsprojekt indgår den beskrevne business case i den samlede vurdering. 

3. Digitalt og teknologisk niveau

Her vurderes det, om det påtænkte projekt er teknisk udfordrende, og om projektet er rettet mod en enkel proces, eller det har betydning for flere dele i omstillingsprocessen. Herudover vurderes det på hvilket niveau af digitalisering/automatisering virksomheden er på i dag.

 

For hvert af de tre tildelingskriterier findes der underlæggende vurderingsparametre, som din ansøgning bliver scoret på baggrund af. Vurderingsparametrene er de spørgsmål, du besvarer i ansøgningsskemaet. Scoringen af vurderingsparametrene er skønsmæssig.

keyboard_arrow_up