Facebook Pixel Code
Loading...

Når du har fået tilsagn

Opstart af projektet:

Du skal acceptere og underskrive tilsagnet: Tilsagnsbrevet underskrives og returneres, således at accepten er Erhvervsstyrelsen i hænde senest to uger fra du modtager tilsagnet. Tilsagnsbrevet sendes til smvdigital@erst.dk 

Vælg godkendt rådgiver: Via linket kan du søge efter rådgivere, der er godkendt til at kunne udføre opgaver i regi af SMV:Digital. Har du allerede kontakt til en rådgiver, som ikke er på den åbne rådgiverliste, er vedkommende velkommen til at søge om optagelse.

Bemærk, at rådgiver skal være uvildig. Rådgiveren må derfor ikke sælge hardware, software, teknologi eller digitale løsninger, eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

For at kunne vælge den bedst egnede rådgiver til opgaven, er det en god ide at de indhente flere tilbud på opgaven.

Søg rådgiver her

Frivillig kontrakt mellem din virksomhed og rådgiver: I forbindelse med en samarbejdsaftale med en rådgiver, anbefaler vi, at I fx afstemmer:

  • Hvad det er for en opgave der skal løses
  • Antallet af timer der skal leveres
  • Rollefordelingen og fremdriften i projektet
  • Kravene til dokumentation mm.

I vedhæftede skabelon til samarbejdsaftale er der, udover almindelige kontraktforhold, forslag til indholdet i en forventningsafstemning. Under aftaleskabelon til Potentialeafklaringsforløb, er vedhæftet et eksempel på en businesscase, som I kan lade jer inspirere af i forbindelse med gennemførelsen af et projekt.

Aftaleskabelon Potentialeafklaring

Aftaleskabelon Implementering

Timeregistrering: I vedhæftede regneark er opstillet et samlet timeregnskab for et projekt. I skal blot oprette navnene på deltagerne og angive deres bruttoløn, samt naturligvis angive mødedage og mødetider for den enkelte deltager, så summere skemaet det samlede timeforbrug.

Timeregnskab

Afslutning af projektet

Ved projektets afslutning skal tilskudsmodtager udfylde og indsende udbetalingsanmodning, beskrivelse af gennemførte aktiviteter i projektperioden, et regnskab og en ledelseserklæring. (Du skal bruge vedhæftede skabeloner i forbindelse med afslutningen af dit projekt). Dokumenterne sendes til Karin Charlotte Sørensen på smvdigital@erst.dk

Se vejledning til udbetaling af tilskud under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 

Se vejledning til udbetaling af tilskud til privat rådgivning under SMVdigital

Udbetalingsanmodning

Ledelseserklæring

Skabelon til afrapportering og regnskab

Udbetalingsanmodningen med afrapportering, regnskab og ledelseserklæring kan indsendes, når projektet afsluttes, og skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter afslutningen af projektperioden.

keyboard_arrow_up