Søg rådgiver til dit projekt 


Her kan du søge efter konsulenter/private rådgivere, der er godkendt til at kunne udføre opgaver i regi af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion.

Søg rådgiver her

Bliv rådgiver i Erhvervspartnerskabet

Her kan du få vejledning om, hvordan du som privat rådgiver/konsulent bliver en del af Erhvervspartnerskabet.

Læs vejledningen her

Vil du godkendes som rådgiver?

I forbindelse med operatørrollen for Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion skal Væksthus Midtjylland som operatør udarbejde en åben liste over private rådgivere/konsulenter, der kan udføre rådgivningsopgaver for de virksomheder, der opnår tilskud fra Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion.

Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

For at blive optaget skal der i en database indtastes et relevant CV med oplysninger om kompetencer og erfaringer inden for avanceret produktion (se nedenfor).

Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen af CV’erne i forhold til optagelse på listen over private rådgivere/konsulenter, der kan løse opgaver i regi af Erhvervspartnerskabet.

For at kunne udføre rådgivningsopgaver i regi af Erhvervspartnerskabet, skal konsulenten være uvildig og må derfor ikke sælge Hardware, Teknologi og/eller digitale løsninger eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database, som er blevet etableret for at gøre det brugervenligt for virksomhederne at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret CV’et er, jo bedre muligheder er der for at finde en rådgiver med de rette kompetencer. Vi opfordrer til, at I uddyber jeres kompetencer, specialer og referencer, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis CV’et bliver for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for Erhvervspartnerskabet at vurdere de indsendte CV’er.

Opret dit CV her

Rediger dit CV her

Vil du vide mere om at være rådgiver hos SMV:Digital?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up