Opret rådgiver CV

Opret dig på listen over godkendte rådgivere

Er du privat rådgiver og ønsker du at ansøge om optagelse på listen over godkendte rådgivere, der kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital og Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, skal du indtaste dit CV her.

Opret dit CV her

Som konsulent skal du være uvildig og må derfor hverken sælge hardware, teknologi og/eller digitale løsninger eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere, for at kunne udføre rådgivningsopgaver i regi af SMV:Digital. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

CV’et er personligt og kompetencer, erfaringer og referencer skal være knyttet til den enkelte rådgiver. Man kan ikke oprette et CV for et samlet rådgiverhus, GTS Institut eller anden sammenslutning.

For at blive optaget, skal der oprettes et relevant CV med oplysninger om kompetencer og erfaringer inden for digitalisering og automatisering. Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen.

Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database, som er etableret for at gøre det brugervenligt for virksomhederne at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret CV’et er, jo bedre muligheder er der for at finde en rådgiver med de rette kompetencer.

Vi opfordrer til, at I uddyber jeres kompetencer, specialer og referencer, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis CV’et bliver for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for SMV:Digital at vurdere de indsendte CV’er.

Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Når du er godkendt, modtager du en adgangskode, som skal benyttes, hvis du vil opdatere dit CV. Login på dit CV foretages her.

Rediger dit CV her

Vil du vide mere om at være rådgiver i SMV:Digital?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up